سفارش تبلیغ
صبا

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

منو میشناسی؟

سلام آقا جون
منو میشناسی؟ من همونم که هفت سال قبل شب ولادتت ازدواج کردم. همونی که اومدم به پابوست؛  اولاد صالح ازت خواستم، شما هم برام دعا کردی و پسر و دخترم شب ولادت جوادت به دنیا اومدن.همونی که ازت خواستم از تهران نجاتم بدی و الان پنج ساله زیر سایه لطف خواهرت زندگی میکنم.
یادمه مادرم هر وقت دلش میشکست صدات می زد: یا ضامن آهو!
آقاجون! میدونم، آهو نیستم ولی به خدا بدجوری اسیرم. اسیر افکار غلط و خودخواهیم. دستم به دامن پاکت ! تو رو به جوادت ریسمونم رو واکن و به ضریحت گره بزن!
قربونت برم! انقدر رضا رضا میکنم تا گره رو وا بکنی؛ رضا رضا، رضا رضا...