سفارش تبلیغ
صبا

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بگذار...

آه...مولای مهربانم!!
میدانم؛ آنقدر خطا کارم که در گنداب گناهانم غرق خواهم شد.
میدانم؛ آنچنان ناسپاسی کرده ام که مستحق سنگین ترین بلاهایم.
میدانم؛ بارها و بارها پاروی وجدانم گذاشته ام که رمقی برایش نمانده است.
میدانم؛ نه آبرویی دارم نه ریش سفیدی که گرو گذارم .
اما...
هفتمین فرزند رسول گرامیت فرموده: همه ما ائمه کشتی نجاتیم اما کشتی حسین سریعتر به مقصد میرسد.
پروردگارا!
صدای قافله عشق به گوش میرسد، بگذار من هم چون حر، از دستان پاکش سیراب شوم.
...بگذار تا بگریم...