سفارش تبلیغ
صبا

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

در وادی عشق

به نام تو
فکر و ذکر هر عاشق محبت کردن به معشوق ست و همواره سعی دارد با قول و عمل موجبات شادی و خوشنودی او را فراهم کند.
عاشق درپی فرصتی ست تا با نثار بهترین هدیه عشقش را به محبوب نشان دهد؛ گلی خوشبو، جمله ای عاشقانه، هدیه ای زیبا و ... تقدیم هرکدام به معشوق نشانگر عشق، علاقه و محبت عاشق به معشوق ست.
اما ...
محبوبم!
مگر غیر ازین ست که تمام گلهای زیبای جهان، همه جملات ناب و زیبای عاشقانه، بهترین هدایا و ... همه از توست، پس من از خود چه دارم که تقدیمت کنم ؟
آه  عزیز !
در وادی عشق چه حرفی میتوانم برای گفتن داشته باشم؟ من هیچم، حتی عشق هم آفریده دستان هنرمند توست.
معشوقم! ای مهربانترین، مرا دریاب که بی تو...