سفارش تبلیغ
صبا

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عاشق شو !

بسم الله الرحمن الرحیم

     در زندگی باید عاشق بود؛ عاشق کسی که مهربانترین است و مهربانی را واجب کرده است. آنگاه که ما را از گل وجود آفرید و از روح قدسی خویش در آن دمید، مهر و محبت را سرلوحه قلبمان قرار داد.
     خداوند متعال مهر ورزیدن را بواسطه قراردادن امربمعروف و نهی ازمنکر درفروع دین واجب نموده است. یعنی باید عاشق بود؛ عاشق همه مردم. باید اهمیت داد به سرنوشت یکدیگر و به اعمال و رفتار دیگران توجه کرد.1

آیا میشود کسی را دوست داشت و اجازه داد سم بخورد؟

     گناه مانند سمی است که آرام آرام انسان را نابود میکند. همچون ویروسی است که نه تنها فرد گناهکار به آن آلوده میشود بلکه از آن پس ناقل ویروس شده و دیگران را نیز آلوده و بیمار خواهد کرد.
     بله، کسیکه میخواهد امر بمعروف و نهی از منکر کند باید مانند پزشکی مهربان و طبیبی حاذق نسبت به بیمارش احساس مسوولیت نماید و با دوستی و مهرورزی او را از ویروس گناه آگاه کرده و در بهبودی او را یاری کند و از هیچ گونه کمکی دریغ ننماید.

اما مقدمات کار :

1_ باید ویروسها ( گناه) را شناخت و نسبت به آنها آگاهی کامل داشت.2
2_ آمر بمعروف و ناهی از منکر (پزشک) خود باید سالم باشد (بدور از گناه، حداقل در زمان امر و نهی کردن تا جای ممکن از گناه دوری نماید).
3_ المومن کیس. برای مهرورزی و محبت باید از قوه عقل و اندیشه استفاده کرده، زمان شناس بوده و آنگاه که احتمال تاثیر وجود دارد امر و نهی نمود (یک پزشک خوب ابتدا باید تشخیص مناسب داشته باشد)
4_ نوع امر و نهی باید مطابق با شخصیت و روحیات طرف مقابل باشد (شناخت نوع دارو در درمان بیمار بسیار مهم است).
کلام آخر : مردان خدا با عمل حرف میزنند.

جست و جویی کن سبوی باده را     شستشویی کن به می سجاده را
ای مسلمان زاده بعد از هر اذان     رکعتی تنهی عن الفحشا بخوان
.:السلام علیک یا اباعبدالله الحسین علیه السلام:.

     امام حسین علیه السلام از ابتدا با مهربانی و محبت دعوت کوفیان را پذیرفت و در طول حرکت حتی به دشمن خویش مهر ورزید. سیراب کردن حر و لشکریانش موید این مطلب است.
     اباعبدالله الحسین علیه السلام نمونه واقعی یک عاشق است که با خون پاکش که عزیزترین گوهر آدمی است امر بمعروف و نهی از منکر نمود و درین راه به شهادت رسید.

پروردگارا به حق سید و سالار شهیدان مارا از رهروان حضرتش قرار ده
آمین یا رب العالمین

----------------------------------------------------------
1) امام خمینی: همه مان مسئولیم نه مسئول برای کار خودمان مسئول کارهای دیگران هم هستیم.مسوولیت شما هم گردن من است.اگرمن پایم را کج گذاشتم شما مسوولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی...امت باید نهی از منکر کند امر بمعروف کند.
2) مقام معظم رهبری: منکرات هم اخلاقی و هم سیاسی و هم اقتصادی است...نمیشود این واجب الهی را در دایره های کوچک محدود کرد.این کار کار همه است.