سفارش تبلیغ
صبا

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

کدوم مهمتره ؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

منتظران مصلح، خود باید صالح باشند!

اگه میخواهیم در خیل منتظران مولایمان مهدی صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم، باید قبل از انجام هر کاری کمی فکر کنیم و وقتمون رو در طول روز مدیریت نماییم.
یعنی باید عادل باشیم و در تقسیم زمان بین امورمان عدالت برقرار کنیم ؛ چه در دنیای واقعی و چه اینجا در دنیای مجازی اینترنت.
اگه میخواهیم قدم در راه انتظار بگذاریم و اماممان پای سند انتظارمان امضا کند، باید تمام حقوقی را که برگردن داریم به نحو احسن انجام دهیم و خدای ناکرده در انجام امور ، یکی را فدای بقیه نکنیم. بقول معروف:
الاهم فی الاهم.
حقوقی که برگردن ماست، به سه دسته کلی قابل تقسیم است:1_حق الله 2_ حق النفس 3_ حق الناس

1_ حق الله
بهترین وسیله برای نزدیک شدن به خداوند متعال، انجام واجبات و ترک محرمات است. در راس واجبات، نماز اول وقت است که نباید آنرا فدای چیزی کرد.
« با خدا باش و پادشاهی کن»

2_ حق النفس
خداوند متعال در بدو خلقت، لوح سفیدی را در وجودمان به امانت قرار داد. ما باید بعنوان یک منتظر واقعی، امانت دار لوح سفید وجودمان باشیم. منظور همان روح است که باید با دوری از گناهان و معاصی، آنرا پاک نگهداریم و اگر خدای نکرده معصیتی مرتکب شدیم، سریعا توبه کنیم و جبران نماییم.
یکی از مهمترین معاصی، چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی ( اینترنت ) رعایت نکردن حدود بین محرم و نامحرم است. باید مواظب باشیم که آلوده نشیم.
« در یک ظرف آلوده، لذیذترین طعامها و گواراترین آبها، آلوده خواهد شد»

3_ حق الناس
حقوقی که از دیگران بر گردن داریم به خوبی ادا نماییم از جمله: حق پدر و مادر، همسر، فرزند، همسایه و صله ارحام با خویشاوندان که خداوند متعال در قرآن کریم به هر 5 مورد ما را سفارش فرموده است.

برخی معتقدند کلمه انسان از ریشه نسیان (فراموشی) گرفته شده است. به این معنی که گاهی انسان هدف خود را فراموش میکند. این مساله در باب وبلاگ و حضور در نت هم مطرح است. یهنی بعضی وقتها فراموش میکنیم که اینترنت (وبلاگ نویسی و...) تنها یک وسیله است نه هدف وممکن است از سر این فراموشی دچار بی عدالتی بشیم و خدای نکرده حقوقی رو که بر گردن داریم ضایع کنیم؛ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
نکنه اینجاOnline باشیم و برای پدر و مادرمون Offline
!
نکنه اینجا به روز باشیم و برای خانواده مون (همسر و فرزندمون)Invisible
!
از
ADSL استفاده کنیم ولی به همسایه و فامیل رسیدگی نکنیم یا زبونم لال اونها روIgnore کنیم!


پروردگارا! بر محمد و آل او درود فرست و مارا از شیعیان راستینش قرار ده.
ای مهربانترین مهربانان! ما را یک لحظه به خودمان وامگذار