سفارش تبلیغ
صبا

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

"just say "no

بسم الله الرحمن الرحیم
آدم یه موجود اجتماعیه و تو جمع بودن براش یه نیازه.
روانشناسا میگن این نیاز تو نوجوونی زیاد میشه و تو جوونی به اوجش میرسه.آدم تو این سن و سالا بیشتر دوست داره در کنار همکلاسیاش ،دوستاش و وقتی هم به جوونی رسید با همکاراش باشه.
وقتی آدم تو گروهی قرار میگیره رفتارها و علایق اون جمع روش تاثیر میذاره و خواسته ها و رفتارش شبیه اونا میشه.
مد یعنی یه رفتار و یه سلیقه جمعی ،وقتی تو جمع ،گروه یا جامعه ای بیشتر مردم به چیزی یه رفتار خواصی متمایل میشن میگن اون چیز یا اون کار مد شده. مد ناشی از همون اجتماعی بودن آدماست، اما ...
روانشناسا میگن اجتماع رو آدم تاثیر میذاره ولی این به اون معنی نیست که آدم دیگه اختیارش رو از دست میده. آدم سالم آدمیه که در عین اجتماعی بودن کاراش رو بر اساس عقلش انجام بده و تابع مطلق جمع نباشه.
بعضی از آدما خیلی از عقلشون استفاده میکنن ولی بعضیا مواظبن آکبند نگهش دارن و از هر جهت باد بیاد همون وری حرکت میکنن! این آدما شعارشون تو زندگی اینه:
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
اما به نظر شما همیشه حق با اکثریته؟ یعنی درست اون چیزیه که رای بیشتری بیاره و اکثریت مردم تائیدش کنن؟
یعنی اگه چیزی رو عقل بگه غلطه با رای اکثریت درست میشه؟ و آدم باید قبولش کنه و بله و چشم بگه؟!

حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی...

تو بعضی کشورا یکی از واحدای درسی مدارس و دانشگاها درس زندگیه، عنوان یکی از مهمترین مباحث این درس اینه:

just say no

یعنی ادم باید یاد بگیره وقتی که میخواد با جمع همراه بشه اول فکر کنه و اگه دید اکثریت اشتباه میکنن با قدرت و شجاعت به درخواستشون جواب رد بده. فکرشو بکن اگه هر کسی قبل از تصمیم گیری فکر کنن چی میشه؟ دنیا گلستون میشه. پس:

فقط بگو نه

اگه خدایی نکرده زمانی برسه که پوشیده و محجوب بودن و رعایت حریم محرم و نامحرم از مد بیفته و ادمای باحجاب و محجبه جزء اقلیت بشن، باید پشت پا به عقل زد و همراه مد شد ؟!
دوست خوبم!
اگه تو مدرسه و دانشگاه و اداره یا تو اتوبوس و مترو یا مهمونی و این جور جاها به خاطر احترام گذاشتن به عقلت انگشت نما شدی
ناراحت نباش چون همیشه انگشت نما شدن بد نیست.
میدونی مثل چی میمونه؟ چند تا دانشجو رو تصور کن که در طول ترم خوش میگذرونن و دست به کتاباشون نمیزنن (منظورم اوناییه که کاغذ کتاباشون انگشت آدمو میبُره!) اگه بچه های درسخون و متعهد و دوراندیش توی اقلیت قرار بگیرن، کارشون اشتباهه و ضرر کردن؟ نتیجه اش روز امتحان معلوم میشه. فقط دو سه روزی باید دندون روجیگر گذاشت.
زندگی مثل یه امتحانه و همه ما مشغول نوشتنیم. متاسفانه بعضیا وقتی به خودشون میان که عزراییل میگه "ورقه ها بالا!" پس:

خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو