سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بوسه . . .

بوسه میتواند  با رایحه ی اودکلن هایی از  فرانسه همراه باشد؛
این فرانسوی های مکار!
یا نه
بوسه میتواند با بوی قهوه ی تلخ ترک، بر لبها بنشیند؛
ترک هایی که آغوش باز کردند برای پایگاههای نظامی آمریکایی ها!
غرب زدگان آدم فروش!

اما نه
این روز ها بازار بوسه های یمنی داغ است!
داااااااغ!
مثل بوسه ی لبهای خشکیده ی این دختریمنی
که برلبه ی ترک لوله ی آب خزیده است!
آرام و بی صدا . . .

سلام برتو که باز هم
این عاشقانه ها
سهم خالص ترین عشاق تو شدند؛
مثل لبهای رزمندگان ایرانی در آن هشت ساااااااال!
یا حسیییییین . . .